زلزله کاشمر ۳۵ مصدوم بر جای گذاشت/آسیب ۲۰۰ واحد روستایی