استخدام سازمان آتش نشانی در آذربایجان شرقی | سال ۹۴