عمر وهابیت به اتمام رسیده/ سخنان ضد و نقیض آبروی شما را برده است