اقتصاد ایران و هندوستان مکمل یکدیگر است/ همکاری تهران و دهلی برای مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری