دیدار مردمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد