برخی متهمان «کرسنت» و «استات‌اویل» در دولت منصوب شده‌اند