دو بوکسور بروجردی قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی شدند