آخرین جزئیات تصادف کامیون با اتوبوس مسافربری/۱۰نفر مجروح شدند