شمار کشته‌های زمین لرزه نپال از هفت هزار و 650 نفر گذشت