رویترز:آمریکا به‌دنبال بازگشت‌خودکار تحریم‌های در صورت نقض توافق هسته‌ای است