پوری‌حسینی: هدایتی بعد از تسویه بدهی‌های بانکی‌اش می‌تواند در مزایده شرکت کند / در مزایده چهارم پر