آمریکا: جلوی دخالت روسیه و چین در رفع تحریم‌‌های ایران را می‌‌گیریم