حضور بورس تهران در بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی