پوری‌حسینی: هدایتی بعد از تسویه بدهی‌های بانکی‌اش می‌تواند در مزایده شرکت کند