رویترز: آمریکا به دنبال بازگشت خودکار تحریم‌های در صورت نقض توافق هسته‌ای است