مالیات قطعی کی‌روش پرداخت شد/ رسیدگی به اعتراض فدراسیون فوتبال