وزیر خارجه قطر: کشورهای حوزه خلیج فارس از روابط عادی با ایران استقبال می‌کنند