دفاع تمام قد «کامرون» از رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات انگلیس