مجلس در حذف یارانه ثروتمندان از دولت حمایت می‌کند/ مسئولان عزم خود را نشان دهند