باراک اوباما به دنبال استقرار سپر موشکی در خلیج فارس علیه ایران است