فیلم/ درگیری قبائل یمنی و نظامیان سعودی در مرزهای عربستان