واقعا مشکل ما، مدل موی بازیکنان است؟/ نباید روی عربده‌کشی جاسم کرار متمرکز شویم