طلای جهانی در آستانه کانال هزار و 200 دلاری قرار گرفت