مدیرکل مدارس غیردولتی: با مدارسی که شهریه غیر متعارف می‌گیرند برخورد می‌کنیم