مراسم تجلیل از اساتید حوزه علمیه شهرستان دشتی برگزار شد