جلسه ستاد راهبردی فیناترافی با صدا و سیما برگزار می‌‌شود