به مسلمانان بپیوندید و از گروه های تکفیری جدا شوید/ سخنان ضد و نقیض آبروی شما را برده است