رونمایی از ۲ مجلد جدید «مطلع انوار» علامه طهرانی در نمایشگاه کتاب