ویدیو/ حمله قبائل یمن به پایگاه سعودی در مناطق مرزی