افخم: سرنوشت کشور به توافق جامع هسته‌ای گره نخورده است