وزیر بهداشت: رشد واقعی همه علوم پزشکی به واسطه اخلاق حرفه‌ای تضمین می‌شود