راهپیمایی مردمی در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی آل سعود برگزار می شود