رئیس جمهور فرانسه در قطر و عربستان به دنبال چیست؟/ چوب حراج به ادعاهای تاریخی فرانسه‎