انتظار داریم جامعه جهانی توجه ویژ‌ه‌ای به بحران یمن داشته باشد/ سفر رئیس جمهور چین به کشور در دستور