نشست تخصصی «شخصیت ایرانی از واقعیت تا تخیل» برگزار می­ شود