جریمه میلیونی برای پرسپولیس، استقلال و تراکتور/ تذکر کتبی به میداوودی