تماس بازیکن پرسپولیس با سرمربی استقلال؛ فصل بعد هر جا بروی می آیم!