رشد واقعی همه علوم پزشکی در سایه حفظ اخلاق محقق می‌شود