این ماده غذایی به شما کمک می‌کند که سی و یک درصد کمتر ناهار بخورید