یک چهارم نهایی لیگ بسکتبال ان.بی. ای/ شکست گلدن استیت برابر ممفیس