بازار ۱۵۴ میلیارد دلاری محتوای دیجیتال تا سال ۲۰۱۹