دعوت از 15 دوومیدانی‌کار ایران برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ آسیا