نگرانی مستاجران در آستانه فصل اجاره/ نرخ اجاره آپارتمان ۵۰ متری