رویترز: آمریکا به دنبال بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت در صورت نقض توافق هسته‌ای است