هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز ایلام برگزار می شود