اجازه نمی‌دهیم فاجعه فلسطین در عراق، سوریه و یمن تکرار شود