گواردیولا : برای شکست دادن بارسلونا باید حمله کنیم