یک هزار و451واحد مسکن مهر در مازندران به بهره برداری رسید