اولیویرا: روح جنگ‌جوی بازیکنانم را می‌ستایم / بازیکنانم تلاش کردند