کشتی توقیف‌شده «مرسک» کماکان در لنگرگاه عباسی است/ اتخاذ هر تصمیم فقط با حکم قضایی